Browse Tag: Žatva

Žatva sa blíži: máte potrebné manipulačné i poľnohospodárske stroje?

Žatva sa blíži: máte potrebné manipulačné i poľnohospodárske stroje?

Pri žatevných prácach na poli je dôležitý nielen samotný zber úrody, ale aj spoľahlivá a rýchla logistika. Veľký počet logistických operácií si vyžaduje   aj univerzálnu manipulačnú techniku. V článku sa pozrieme na to, aké typy strojov sú pri žatve v poľnohospodárstve nevyhnutnými pomocníkmi každej efektívnej rastlinnej výroby.

Základom je kombajn

Keď sa povie žatva, asi málokto si predstaví iný poľnohospodársky stroj ako kombajn. Jeho parametre určujú efektivitu a rýchlosť žatia, jeho voľba je však rozhodujúca aj pre spôsob žatia, nakladanie so slamou a jej výsledným množstvom, ktoré je nutné ďalej spracovať.

Pri spracovaní slamy existuje viacero možností. Prvou je rozdruženie a rozptýlenie pôdy drvičom v kombajne a následné zapracovanie do pôdy – slama tak môže slúžiť ako hnojivo. Pri suchej pôde však môžu na poli ostať nerozložené zvyšky, ktoré môžu predstavovať problém pre stroje počas prípravy na sejbu. Druhou možnosťou je využiť vyčesávací adaptér, ktorý ponechá slamu ako súčasť strniska.

Poslednou možnosťou je zber slamy, práve ten si však vyžaduje náročnejšiu logistiku. Na ňu sú často využívané traktory, ale aj ďalšie druhy strojov (pozri ďalej v článku).

Traktory ako univerzálne poľnohospodárske stroje

Traktor patrí medzi najuniverzálnejšie poľnohospodárske stroje – bez tohto pomocníka sa nezaobíde žiadny poľnohospodár. Je preto samozrejmosťou, že sa používa pri sejbe, žatve, ale aj pri iných prácach v rastlinnej či živočíšnej výrobe. Vďaka bohatému príslušenstvu môžete traktory využiť aj na manipulačné práce či úpravy terénu. Univerzálnosť týmto strojov dodávajú aj rôzne vyhotovenia, okrem bežných kolesových traktorov odvedú dobrú prácu aj pásové či kĺbové traktory.

Pri žatve zabezpečujú traktory najmä logistiku, ťahanie vlečky a odvoz slamy. V niektorých prípadoch sú však nahrádzané nákladnými autami alebo ďalšími typmi strojov.

O slovo sa hlásia nakladače a manipulátory

Okrem traktorov si vybudovali pevnú pozíciu v poľnohospodárstve aj stroje, ktoré ste mohli pozorovať skôr pri stavebných prácach. Ide najmä o rôzne druhy nakladačov. Menej náročné práce zabezpečia šmykom riadené nakladače, pri manipulačných prácach počas žatvy však využijete predovšetkým kolesové nakladače. Napr. kolesové nakladače CAT majú špeciálne úpravy pre práce v poľnohospodárstve, ako zvýšený zdvih a chladiaci systém bez zachytávania nečistôt.

Väčší dosah než nakladače majú teleskopické manipulátory. Tie sa postupne stávajú, podobne ako traktory, univerzálnymi pomocníkmi, ktorí si poradia nielen s prácou na poliach, ale aj s manipuláciou v skladoch, nakladaní osiva či hnojiva. Môžete ich doplniť o závesné zariadenie, takže môžu ťahať vlečku namiesto traktora alebo nákladného auta. Užitočným a v poľnohospodárstve neoceniteľným príslušenstvo je váha, ktorú je možné integrovať priamo do hydraulického systému stroja.

Pri manipulácii so slamou (alebo iných manipulačných prácach) môžu byť užitočné aj kolesové rýpadlo-nakladače. Môžete ich totiž obohatiť o najrôznejšie druhy príslušenstva. Za všetky napr. vidly či zdvíhacie ramená pre manipuláciu s bremenami, zametacie zariadenie pre vyčistenie ciest od blata, ktoré zanechali ostatné stroje, rôzne druhy lopát pre terénne úpravy vrtáky či kladivo pre stavebné a búracie práce.

Posilniť strojový park počas žatvy o nových pomocníkov alebo príslušenstvo k nim vám pomôže požičovňa stavebných strojov.

Akú výbavu by mali mať dobré poľnohospodárske stroje

Pri poľnohospodárskych strojoch je dôležitá dobrá priechodnosť terénom a obratnosť. Čo sa týka nakladačov a teleskopických manipulátorov, nevyhnutnosťou je aj presné ovládanie lyžice, resp. ramena.

Dobrý výhľad vďaka presklenej streche zvýši bezpečnosť obsluhy. Väčšina žatevných prác je však vykonávaná vo vrcholiacom lete, kedy môžu teploty na priamom slnku atakovať 40 °C. Pri presklenej kabíne je teda dôležitá dostatočne výkonná klimatizácia.

Moderné poľnohospodárske stroje by mali byť vybavené aj telemetriou a monitoringom. Vďaka nim budete môcť vyhodnotiť a zvyšovať efektivitu všetkých prác.

Či už hľadáte nové alebo použité stroje, nezabudnite na dobré servisné zázemie, aké vám dokážu poskytnúť silné značky ako napr. Zeppelin SK. Len tak budete môcť prípadné prestoje vplyvom poruchy stroja skrátiť na minimum.

 

 

kw


Prejsť na panel nástrojov